Oci i benestar
Oci i benestar
Sectors professionals

Oci i benestar

Subsectors
 • Activitats esportives al medi natural
 • Lleure esportiu
 • Animació turística esportiva
 • Clubs esportius
 • Fitnes
 • Cuina
 • Turisme
 • Protocol
 • Esdeveniments
 • Allotjament
 • Restaurants
 • Bars
 • Guia turístic
 • Cocteleria
 • Benestar físic
 • Imatge personal i corporativa
 • Estilisme en perruqueria
 • Caracterització i maquillatge professional
Famílies professionals
 • Activitats físiques i esportives
 • Restauració, hoteleria i turisme
 • Imatge personal
Estudis
Programa de formació i inserció (Educació Especial) (PFIE)
Cursos d'especialització (CEFP)
Reptes de la xarxa
 • Incorporació de la digitalització i la sostenibilitat en tots els processos.
 • Col·laboració amb la recerca universitària.
 • Atreure professorat especialista als cicles formatius.
 • Potenciar la relació amb les empreses per promoure projectes reals i per oferir formació a mida.
 • Impuls de l’FP dual especialment en empreses que gestionen equipaments municipals.
 • Identificació de nous perfils professionals per donar resposta a les necessitats de les empreses.
 • Facilitar als centres educatius equipaments esportius de qualitat.
 • Identificar les necessitats formatives del sector i oferir formació a mida.
Principals aliances
 • Grup Mahou San Miguel
 • Sagardi
 • Cadarso
 • Casa Tarradellas
 • Hosteleria i Restauració Casa Fuster SL  
 • Luxury International Hotels Of Spain SLU
 • Grup NH 
 • Consorci de Turisme de Barcelona   
 • Viajes Halcón SAU
 • Pastisseria Takashi Ochiai            
 • Pastisseria Mauri
 • Pastisseria Faixat S.L
 • Montibello
 • Terpenic
 • Colonies Canyelles
 • Vilagym
 • Metropolitan
Dades d’impacte
29
Docents
9
Centres
Persona coordinadora de xarxa

Fran Boronat, Xavi Gil i Olga Zabala