Creació artística
Creació artística
Sectors professionals

Creació artística

Subsectors
 • Disseny d’interiors i industrial
 • Edició gràfica i digital
 • Fotografia
 • Oficis artístics
 • Arts plàstiques
 • Moda i tèxtil
 • Animació i videojocs
 • Arts escèniques
 • Còmic i il·lustració
 • Vidre i ceràmica
Famílies professionals
 • Arts aplicades a la indumentària
 • Arts aplicades al llibre
 • Arts aplicades al mur
 • Ceràmica artística
 • Comunicació gràfica i audiovisual
 • Disseny d'interiors
 • Disseny industrial
 • Escultura
 • Esmalts artístics
 • Joieria d'art
 • Tèxtils artístics
Estudis
Reptes de la xarxa
 • Impulsar el contacte amb els diferents agents del sector
 • Promoure la vinculació d’especialistes amb les escoles d’art.
 • Incorporar la digitalització i la sostenibilitat en tots els processos.
 • Identificar formacions especialitzades de valor afegit per al sector.
 • Revisar els continguts dels cicles formatius per donar resposta als reptes del sector.
 • Millorar la gestió de la borsa d’especialistes de professorat.
Principals aliances


Dades d’impacte
8
Docents
8
Centres
Persona coordinadora de xarxa

Ana Peña