Salut i atenció a les persones
Salut i atenció a les persones
Sectors professionals

Salut i atenció a les persones

Subsectors
 • Recerca
 • Suport al diagnòstic
 • Gestió administrativa i de dades sanitàries
 • Atenció a la salut
 • Educació en el lleure
 • Acompanyament a les persones
 • Educació
Famílies professionals
 • Sanitat
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
Reptes de la xarxa
 • Incorporació de la digitalització i la sostenibilitat en tots els processos.
 • Col·laboració amb la recerca universitària.
 • Impuls de l’FP dual.
 • Atreure professorat especialista als cicles formatius.
 • Actualització de currículums formatius d’algunes especialitats.
 • Establir aliances amb el sector, especialment amb hospitals de referència
Principals aliances
 • Hospital del Mar
 • Hospital de Sant Pau
 • Hospital de la Vall d’Hebron
 • Institut Català de la Salut
 • Creu Roja
 • Fundació Salut i Comunitat
 • Serveis Socials Ajuntament de Barcelona
 • Caixa Cultura
 • Fundació Mercè Fontanilles
 • Fundació Ciutat i Valors
 • Diputació de Barcelona
 • Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)
 • Consorci d’Educació de Barcelona
 • Centres Respir (Diputació de Barcelona)
Dades d’impacte
19
Docents
13
Centres
Persona coordinadora de xarxa

Roser Pagan i Anna Montes