background

Model

Un nou model de la formació professionalitzadora amb 208 estudis, agrupats en 11 sectors professionals.

Be_Pro: Barcelona Ensenyaments Professionalitzadors

Un nou model de formació professionalitzadora per garantir a tot l’alumnat, sigui quin sigui el seu punt de partida, una proposta d’itinerari professionalitzador que el porti a l’excel·lència i a la plena capacitació professional.

Objectius
  • Garantir la plena continuïtat formativa de tot l’alumnat després dels ensenyaments obligatoris.
  • Formar l’alumnat en les competències tècniques, personals i transversals perquè es pugui incorporar al mercat laboral i adaptar-se després al canvi permanent.
  • Garantir l’equitat i l’excel·lència de les oportunitats formatives.
  • Donar una millor resposta a les necessitats dels diferents sectors professionals per oferir talent a les empreses i retenir-les per diversificar l’economia de la ciutat.

Pilars de l’FP

Be_Pro es fonamenta en 5 pilars per aconseguir, efectivament, que aquest aprenentatge professionalitzador esdevingui palanca de canvi, innovació, inclusió i generació de talent. Aquests pilars són:

Sectors professionals

La formació s’agrupa en 11 sectors professionals o àrees estratègiques que identifiquen les necessitats del teixit productiu, a les quals es vol donar resposta.

Nou model de formació

Els instituts ofereixen un itinerari complet, motivador i inspirador per garantir l’excel·lència des del nivell més bàsic fins a la formació més avançada.

Nou model d’equipaments

Es dota els centres dels espais i les condicions adequades per facilitar una proposta formativa de qualitat en recerca, col·laboració, emprenedoria o cocreació.

Treball en xarxa

S’han constituït xarxes de treball amb els i les professionals dels centres educatius per garantir l’equivalència de l’oferta dels diferents centres d’un mateix sector professional, l’agrupació dels ensenyaments en sectors professionals, el desenvolupament d’un nou model de formació i d’un nou model d’equipaments, el treball en xarxa i les aliances amb grans operadors públics i privats.

Aliances

Aliances estratègiques amb grans operadors públics i privats de la ciutat són clau per oferir contingut i context de qualitat a la proposta formativa. A més, prestigien la proposta i l’articulen amb les necessitats específiques del teixit productiu.