Preinscripció i matrícula

La preinscripció dels alumnes en les diferents tipus d’ensenyaments té dates i característiques pròpies.

Curs 2023-2024

La preinscripció i la matrícula de l’alumnat per als diferents tipus d’ensenyaments professionals tenen dates i característiques pròpies. Si vols estar al cas de les diferents dates clau i dels terminis, has de tenir en compte que:

 • El procés de preinscripció escolar s’inicia a partir del mes abril i acaba amb la formalització de la matrícula a principis de setembre.
 • Durant tot aquest temps, hi ha dates i terminis associats a actuacions clau que has de tenir presents, ja que determinen l’assignació final de places als centres educatius.

És important que estiguis pendent de les dates i de les gestions que cal fer en cada moment del procés.

Info Preinscripció
Info Preinscripció
sector
Portes obertes dels centres
Programes de formació I inserció (PFI)

Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 2 al 12 de maig

Matrícula: del 3 al 14 de juliol

Itlneraris formatius específics (IFE)

Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 15 al 26 de maig

Matrícula: del 26 al 30 de juny

Grau bàsic de formació professional

Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 16 al 25 de maig

Matrícula: del 15 al 21 de juny

Grau mitjà de formació professional
Primera fase d’admissió:

Presentació de sol·licituds de preinscripció:

a) Alumnat de continuïtat: del 12 al 18 d’abril

 • Alumnat que està cursant el quart curs d’ESO en un centre ordinari o el GESO en un centre de formació d’adults, que està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a quart d’ESO o que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el primer curs de batxillerat.
 • Alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o que està cursant un cicle formatiu de grau bàsic.
 • Alumnat que ha cursat o està cursant en el moment de presentar la sol·licitud el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà, que ha superat o està inscrit a la prova d’accés (inclòs si n’està exempt) o que té altres requisits d’accés i que durant l’any de presentació de la sol·licitud compleix, com a màxim, 18 anys.

b) Resta d’alumnat: del 9 al 15 de maig

Matrícula: del 3 al 7 de juliol

Segona fase d’admissió:

Un cop finalitzada la primera fase d’admissió, es publiquen les places que han quedat vacants i s’obre un nou termini per tornar a presentar sol·licituds. S’hi pot presentar l’alumnat que no ha obtingut plaça a la primera fase.

Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 25 al 27 de juliol

Grau superior de formació professional
Primera fase d’admissió:

Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 26 de maig a l’1 de juny

Matrícula: del 19 al 24 de juliol

Segona fase d’admissió:

Un cop finalitzada la primera fase d’admissió, es publiquen les places que han quedat vacants i s’obre un nou termini per tornar a presentar sol·licituds. S’hi pot presentar l’alumnat que no ha obtingut plaça a la primera fase.

Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 6 al 7 de setembre

Grau mitjà d’arts plàstiques i disseny

En el cas dels ensenyaments d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà, a banda dels requisits d’accés generals també cal superar una prova d’accés. La inscripció a la prova d’accés és del 7 al 20 de març.

Presentació de sol·licituds:

 • Primer període: del 12 al 18 d’abril
 • Segon període: del 9 al 15 de maig

Matrícula: del 30 de juny al 7 de juliol

Grau superior d’arts plàstiques i disseny

Presentació de sol·licituds: del 26 de maig a l’1 de juny

Matrícula: del 19 al 24 de juliol

Ensenyaments esportius

Els centres faran públic el seu calendari de preinscripció:

 • Primer període: del 12 al 18 d’abril i del 9 al 15 de maig de 2023
 • Segon període: abans del 4 de setembre de 2023
 • Tercer període: abans del 7 de desembre de 2023
 • Quart període: abans del 23 de febrer de 2024

En el cas dels ensenyaments esportius, a banda dels requisits d’accés generals, també cal superar una prova específica o acreditar els mèrits esportius de la modalitat, la disciplina o l’especialitat corresponents

Cursos d’especialització FP

Presentació de sol·licituds: del 29 de juny al 5 de juliol

Matrícula: abans del 28 de juliol