background

Empresa

Els centres educatius d’FP han de construir ponts amb el sector professional per facilitar la millora de l’ecosistema.

Cartera de serveis de l'FP

L’educació s’entén com un sistema permeable a la realitat social i econòmica del propi context. La formació professional, doncs, ha d’estrènyer les aliances per garantir la màxima permeabilitat amb l’ecosistema social, econòmic, de serveis i productiu.

Com a entitat, empresa, Administració pública i/o fundació, pots donar suport a la professionalització de l’alumnat de l’FP de la ciutat de Barcelona. La col·laboració preveu cinc línies d’acció diferents que possibiliten la millora de l’aprenentatge, que impacten en tot l’ecosistema educatiu i que reforcen el treball en xarxa.

Estades del professorat a les empreses i institucions
 • Ofereixen una modalitat de formació docent pensada perquè el professorat estigui en contacte directe amb els processos productius actuals. El professorat no té cap vinculació ni cap tipus de relació laboral amb l’empresa o institució i l’estada està regulada per la legislació actual que inclou les assegurances pertinents.
 • Aprofiten l’oportunitat perquè els sistemes i mètodes de treball de l’empresa arribin a les aules, sobretot pel que fa a la implementació de les tecnologies emergents.
 • Vinculen la inversió en formació per part de les empreses amb la rendibilitat a llarg termini, perquè ajuden a mantenir la competitivitat de l’empresa en el mercat i l’actualització dels aprenentatges dels alumnes i futurs treballadors del sector.
 • Estan regulades per l’Ordre EDC/458/2005, de 30 de novembre (DOGC núm. 4525, 7 de desembre de 2005).
Professorat especialista

Contractació de professionals com a professorat especialista en centres docents públics no universitaris dependents del Departament d’Educació.

 • La intervenció del professorat especialista en el sistema educatiu es fonamenta en la permeabilitat entre l’activitat professional i l’activitat docent, i en la necessitat que es transmetin a l’alumnat els coneixements i les competències actualitzats específics de la seva activitat professional.
 • Està regulat pel Decret 196/2008, de 7 d’octubre.
Activitats formatives no curriculars conjuntes

Activitats diverses destinades a la retenció del talent i la captació de perfils professionals d’acord amb els nous desafiaments empresarials:

 • Impuls de la formació professional DUAL.
 • Activitats de col·laboració publico-privada.
 • Desenvolupament de projectes reals o recerca conjunta.
 • Jornades per a la selecció de talent i l’ocupabilitat.
 • Concursos i premis acadèmics (per exemple, hackatons)
Transferència de coneixement, material i equipament

Com a empresa o entitat pots enriquir el procés de formació de nous professionals al mercat laboral aportant el coneixement dels vostres treballadors, material pel desenvolupament pràctic i equipament (eines, laboratoris, maquinària…) propi de la vostra empresa als cicles formatius dels centres educatius. El suport de les empreses és essencial per mantenir actualitzada la formació professional.

Cessió d’espais

La transmissió de coneixement entre la formació professional i l’empresa pot anar acompanyada de la cessió d’espai empresarial, on segurament es pot trobar l’equipament més actualitzat del sector.

Vols més informació?

Si com a entitat, empresa, Administració pública i/o fundació vols més informació per valorar en quins eixos d’acció podries col·laborar per contribuir a impulsar l’FP, et pots posar contacte amb nosaltres a través del formulari següent:

organization
contact_person
phone
email
comments