Una ullera, un somriure

• El projecte “Una ullera, un somriure”, vinculat al crèdit dual del CFGS d’Òptica d’Ullera, sorgeix de la necessitat de proporcionar als alumnes uns aprenentatges propers a la realitat del seu exercici professional. Aquesta realitat sovint està només associada als entorns laborals, però com a centres educatius tenim el deure de potenciar que els nostres alumnes arribin a ser ciutadans crítics, compromesos i actius en la societat. • Durant el projecte es proporciona a usuaris amb risc d’exclusió social de la ciutat de Barcelona l’assessorament del producte òptic més adequat per a la seva disfunció visual, el muntatge de les ulleres i la seva posterior adaptació i lliurament gratuït, gràcies a les empreses col·laboradores del sector òptic. Això ens permet intervenir en una realitat que s’està produint actualment, no tothom pot pagar unes ulleres que resolguin la seva disfunció visual, amb la qual cosa es perpetua la seva situació d’exclusió social.

Centre educatiu:

Institut Salvador Seguí

Sector:
Salut i atenció a les persones S6
Objectius

Aquest projecte compleix amb els dos objectius principals d'un projecte d'APS:

 • Proporciona l'aprenentatge vivencial de l'alumnat, i posa al servei de la comunitat les seves capacitats tècniques.
 • Promou el compromís, responsabilitat i participació de l'alumnat en la comunitat, amb l’objectiu de millorar-la.


Objectius de desenvolupament sostenible
objectiu 1
objectiu 3
objectiu 11
objectiu 17
Actuacions
 • Xerrada informativa de la realitat social de l'entorn del centre (tècnics de SS del districte)
 • Identificació i derivació dels beneficiaris del projecte: Usuaris de SS del districte Sant Martí-Verneda amb necessitats visuals sense solucionar (tècnics de SS i professorat)
 • Adequació i preparació de l'espai botiga d'òptica del centre (alumnat).
 • Contacte i planificació d'agenda (professorat i alumnat).
 • Recepció a l'usuari del servei i assessorament d'ulleres a la botiga d'òptica del centre (alumnat).
 • Comanda de producte a les empreses col·laboradores i muntatge de les ulleres. Control de qualitat del producte sanitari (alumnat).
 • Lliurament de les ulleres amb assessorament de manteniment i ergonomia visual (alumnat).
 • Informe i defensa del servei (alumnat).
 • Com a servei d'un producte sanitari, en tot moment, l'alumnat està sota la supervisió d'un òptic optometrista col·legiat.
Aliança pels objectius

A) Entitats:

 • Serveis Socials del districte de Sant Martí-Verneda. Selecció dels usuaris del projecte i xerrada informativa a l'alumnat.

B) Empreses:

 • Proporcionen lents oftàlmiques de diferents graduacions:
 • INDUSTRIES D'ÒPTICA PRATS SA
 • HOYA IBERIA SA
 • ESSILOR
 • Proporcionen muntures:
 • ETNIA BARCELONA
 • GENERAL ÒPTICA
 • LA SEDE ÒPTICA