Imatge3.jpg
Imatge5.jpg
Imatge1.jpg
Imatge4.jpg
Imatge6.jpg
Imatge2.jpg
abans.PNG

Reforma parcial d’una instal·lació interior. Zona dutxes club nàutic Bétulo

Execució de la reforma parcial d'una instal·lació elèctrica de baixa tensió que cal reformar, atès el risc elèctric que comporta per als usuaris del club. Mitjançant un acord FCT entre l'Institut i el club Nàutic, els alumnes podran fer les tasques de camp dins la legalitat. Les tasques es faran sempre amb la utilització d'equips de protecció individual EPI's i dins la normativa vigent. Les hores de tasques de camp es faran seguides, durant 5/h setmana. Les 4h restants seran dedicades a l'execució de la part documental: plànols, esquemes, càlculs, estudi de seguretat i salut, preparació de la presentació final...

Centre educatiu:

Institut Anna Gironella de Mundet

Sector:
Indústria del metall i la mobilitat S4
Objectius

L’objectiu d’aquest projecte és que a partir d'un encàrrec real sigueu capaços de:

 • Ser autònoms en l'execució del projecte en la seva part documental.
 • Perfeccionar les eines informàtiques office, cad, de generació de pressupostos, de càlcul...
 • Saber cercar informació, reglamentació, normativa, materials per poder dur a terme l’encàrrec.
 • Ser autònoms en l'execució del projecte en la seva part d’instal·lació treballant amb seguretat i rapidesa, fent un bon ús de les eines i materials.
 • Tracte directe amb el client i els proveïdors de material.
 • Ser endreçat i curós amb les eines i material. Optimitzar al màxim.
 • Treballar en equip.
 • Saber buscar les millors solucions en les possibles dificultats que us pugueu trobar.
 • Tenir una mentalitat de compromís i millora constant. Cercar la millora sempre. Cal ser inconformista.
 • Ser responsables en l’execució de les tasques i acomplir terminis.
Objectius de desenvolupament sostenible
objectiu 4
objectiu 11
objectiu 12
Actuacions

El Club Nàutic Bétulo, situat al Passeig Marítim, s/n de Badalona, ens fa l'encàrrec de reformar la instal·lació elèctrica de la part del soterrani del club, on hi ha dutxes, casetes i un petit gimnàs.

Actualment, aquesta part de la instal·lació elèctrica presenta un estat molt deteriorat i la junta ha decidit reformar-la.

Els receptors com ara enllumenat, enllumenat d’emergència, endolls seran substituïts si no compleixen els criteris de seguretat o aïllament o si estan en mal estat. També caldrà la substitució del cablejat i canalització de la instal·lació.

En alguns casos ens trobarem parts de la instal·lació, circuits sobretot, sense identificar. Caldrà sempre, abans de desconnectar res, saber què alimenta aquell circuit.

L'alimentació de la instal·lació elèctrica del soterrani haurà de provenir d'una línia del quadre general de distribució del club, situat a l'entrada, i que arribarà a un subquadre, a instal·lar per nosaltres, situat al soterrani. El nostre repte serà que la instal·lació estigui finalitzada en acabar el curs, just quan el club comença la temporada d'estiu!!!

Aliança pels objectius
 • Club Nàutic Bétulo
 • Institut Anna Gironella de Mundet