Producció d'hidrogen verd per electròlisi

Projecte d'innovació i recerca aplicades i transferència del coneixement a l'FP

Centre educatiu:

Institut Escola del Treball

Sector:
Energia i sostenibilitat S8
Objectius
  • Generar nous professionals qualificats en el maneig de tecnologies de l'hidrogen per donar resposta als nous reptes a què s'enfrontarà la indústria i la societat en general, per assolir els objectius de descarbonització plantejats des d'Europa.
  • Afavorir espais de col·laboració entre empreses, centres de FP i universitats per desenvolupar estratègies comunes en el desenvolupament de les tecnologies de l'hidrogen.
Objectius de desenvolupament sostenible
objectiu 7
objectiu 12
Actuacions
  • Capacitar centres de FP en les tecnologies de producció i emmagatzematge d'hidrogen verd (provinent d'energies renovables).
  • Identificar competències professionals relacionades amb les tecnologies de producció i emmagatzematge d'hidrogen verd.
  • Desenvolupar un demostrador per adquirir les competències, destreses i habilitats en el maneig de l'hidrogen verd (producció i emmagatzematge).
  • Generar reptes formatius que facilitin l'aprenentatge del professorat i l'alumnat sobre tecnologies de producció i emmagatzematge d'hidrogen verd.
  • Millorar el currículum d'alumnat procedent de cicles STEAM preferentment, que faciliti el desenvolupament de nou teixit industrial al voltant de les tecnologies de l'hidrogen, bé a través de processos d'emprenedoria o de la seva inserció laboral en empreses que comencen a incorporar tecnologies de l'hidrogen als seus processos i/o serveis.
  • Conscienciar la comunitat educativa (personal de centres FP, alumnat i famílies) sobre l'ús de tecnologies sostenibles com les energies renovables i l'hidrogen verd com a vector energètic.
  • Plantejar una possible especialització sobre tecnologies associades a l'hidrogen.
Aliança pels objectius