Restauració, hoteleria i turisme
Restauració, hoteleria i turisme
Àmbits professionals

Restauració, hoteleria i turisme

Subambits
 • Cuina
 • Turisme
 • Protocol
 • Esdeveniments
 • Allotjament
 • Restaurants
 • Bars
 • Guia turístic
 • Cocteleria
Famílies professionals
 • Restauració, hoteleria i turisme
Reptes de la xarxa
 • Incorporació de la digitalització i la sostenibilitat en tots els processos.
 • Impuls de l’FP dual.
 • Atreure professorat especialista als cicles formatius.
 • Identificar les necessitats formatives del sector i oferir formacions a mida.
Principals aliances
 • Grup Mahou San Miguel
 • Sagardi
 • Cadarso
 • Casa Tarradellas
 • Hosteleria i Restauració Casa Fuster SL  
 • Luxury International Hotels Of Spain SLU
 • Grup NH 
 • Consorci de Turisme de Barcelona   
 • Viajes Halcón SAU
 • Pastisseria Takashi Ochiai            
 • Pastisseria Mauri
 • Pastisseria Faixat S.L
Dades d’impacte
5
Docents
2
Centres
Persona coordinadora de xarxa

Fran Boronat