Esportiu
Esportiu
Àmbits professionals

Salut i biociències

Subambits
 • Activitats esportives al medi natural
 • Lleure esportiu
 • Animació turística esportiva
 • Clubs esportius
 • Fitnes
Famílies professionals
 • Activitats físiques i esportives
Estudis
Programes de formació i inserció (PFI)
Itineraris formatius específics (IFE)
Cicle formatiu de grau mitjà (CFPM)
Cicle formatiu de grau superior (CFPS)
Reptes de la xarxa
 • Incorporació de la digitalització i la sostenibilitat en tots els processos.
 • Atreure professorat com a especialista als cicles formatius.
 • Impuls de l’FP dual especialment en empreses que gestionen equipaments municipals.
 • Identificació de nous perfils professionals per donar resposta a les necessitats de les empreses.
 • Facilitar als centres educatius equipaments esportius de qualitat.
 • Identificar les necessitats formatives del sector i oferir formació a mida.
Principals aliances
 • Colonies Canyelles
 • Vilagym
 • Metropolitan
Dades d’impacte
6
Docents
4
Centres
Persona coordinadora de xarxa

Carles López